pressto

PROJEKTY

– Nadzór w obiektach i zakładach pracy nad ochroną przeciwpożarową,

– kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach i zakładach pracy,

– Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji –

-Szkolenia w zakresie ochrony ppoż.

-Komputerowa symulacja warunków ewakuacji CFD

– Projekty w zakresie instalacji  i systemów ppoż.

– Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego