pressto

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Wydzielenia klatek schodowych, wykonanie schodów ewakuacyjnych zewnętrznych, montaż drzwi i bram przeciwpożarowych, klapy ppoż. Zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowych, zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych, zabezpieczenie ppoż. kanałów wentylacyjnych, obudowy ppoż. konstrukcjynych elemntów drewnianych