Instalacje Przeciwpożarowe

Wysokiej jakości instalacje przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo mienia oraz osób. Zmniejszają one możliwość uszkodzenia budynku, ograniczają straty w sprzęcie i technologii oraz pozytywnie wpływają na ochronę życia ludzkiego. Nasza firma oferuje montaż oraz serwis systemów przeciwpożarowych. 

Instalacje Przeciwpożarowe Tarnów

Oferujemy serwis oraz montaż instalacji przeciwpożarowych w Tarnowie i okolicach. Dodatkowo działamy także na Podkarpaciu i na Śląsku. Z naszych usług można skorzystać nie tylko w Tarnowie, ale także w całej MałopolsceSkontaktuj się z nami celem ustalenia szczegółów oraz zakresu oferowanych przez nas usług.

Montaż instalacji przeciwpożarowej

Montaż instalacji przeciwpożarowej

Zapewniamy profesjonalny montaż systemów przeciwpożarowych w budynkach. Oferujemy dostawę urządzeń, wykonanie instalacji oraz opracowanie projektu.

Serwis instalacji przeciwpożarowej

Serwis instalacji przeciwpożarowej

Wykonujemy przeglądy instalacji przeciwpożarowych oraz ich konserwację. Zapewniamy kompleksowy serwis systemów przeciwpożarowych.              

Oferujemy dostawę, montaż oraz serwis instalacji przeciwpożarowych w Tarnowie i okolicach. 

Instalacje Przeciwpożarowe Tarnów

Wykonujemy instalacje przeciwpożarowe w budynkach firmowych

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem instalacji PPOŻ zapraszamy do kontaktu.  

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru

Zapewniamy montaż systemu sygnalizacji pożaru SSP/SAP przeznaczonego do detekcji zagrożeń pożarowych, sygnalizacji alarmowej po jego wykryciu oraz powiadomienia odpowiednich służb.

System oddymiania – SOD

System oddymiania – SOD

Wykonujemy montaż systemów oddymiania SOD, które w skuteczny sposób usuwają dym i trujące gazy z obiektu podczas pożaru oraz odprowadzają nagromadzone ciepło.

System detekcji gazów

System detekcji gazów

Oferujemy wykonanie instalacji detekcji gazu. Przeprowadzamy konsultację oraz analizę potrzeb w zakresie doboru urządzeń. Zapewniamy także uruchomienie systemu i przeglądy okresowe.

Oświetlenie awaryjne – OAW

Oświetlenie awaryjne – OAW

Montujemy oświetlenie awaryjne oraz wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Zapewniamy także konserwację i przeglądy techniczne.

Półstałe urządzenia gaśnicze

Półstałe urządzenia gaśnicze

Dostarczamy półstałe urządzenia gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów, które zapewniają zachowanie bezpiecznego dystansu od ognia.

Stałe urządzenia gaśnicze – SUG

Stałe urządzenia gaśnicze – SUG

W zależności od potrzeb zapewniamy stałe urządzenia gaśnicze oraz oferujemy komplet prac związanych z doborem odpowiedniego systemu dla danego pomieszczenia.

Systemy tryskaczowe i zraszaczowe

Systemy tryskaczowe i zraszaczowe

Wykonujemy instalacje tryskaczowe oraz zraszaczowe zapewniające szybkie wykrycie pożaru oraz automatyczne gaszenie wodą do czasu stłumienia ognia lub przyjazdu straży pożarnej.

Instalacje hydrantowe

Instalacje hydrantowe

Zapewniamy dostawę oraz montaż instalacji hydrantowych. Dodatkowo wykonujemy konserwację i regularne przeglądy techniczne oraz pomiary wydajności i ciśnienia.

Projekty techniczne

Projekty techniczne

Opracowujemy projekty techniczne wymagające uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zapewniamy fachową pomoc i doradztwo.

Instalacje przeciwpożarowe Tarnów – Kompleksowa obsługa!

Oferujemy  pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań oraz wykonanie instalacji zgodnie z projektem. 

Montaż instalacji przeciwpożarowej

Zapewniamy szerokąofertę instalacji przeciwpożarowych dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji. Wykonujemy indywidualnie dopasowane systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, systemy detekcji gazów, oświetlenie awaryjne oraz wiele innych. Dodatkowo wykonujemy projekty techniczne.

Montaż instalacji przeciwpożarowej Tarnów

Oferujemy wykonanie instalacji przeciwpożarowych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym oraz przemysłowym dopasowanych do specyfikacji danego obiektu. Wszystkie tworzone przez nas instalacje PPOŻ są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zarówno krajowego, jak i europejskiego.

Instalacje i Urządzenia Przeciwpożarowe

Zastosowane przez nas urządzenia gaśnicze i instalacje przeciwpożarowe stanowią zabezpieczenie mienia oraz osób w przypadku zaistnienia pożaru. Oferujemy projektowanie oraz wykonanie półstałych i stałych urządzeń gaśniczych i instalacji hydrantowych. Dodatkowo zapewniamy pomoc w doborze skutecznych oraz precyzyjnie dopasowanych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń pożarowych.

Systemy Przeciwpożarowe Tarnów i okolice

Wykonujemy systemy przeciwpożarowe dla inwestorów z Tarnowa oraz okolic. W zależności od indywidualnych potrzeb zapewniamy montaż systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania obiektów czy też detekcji gazów. Cena instalacji przeciwpożarowej określana jest na podstawie wielkości zlecenia oraz zastosowanych rozwiązań. 

Szybka i skuteczna akcja gaśnicza uzależniona jest od sprawnego działania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dlatego nasza firma nie tylko precyzyjnie wykonuje zlecenia na instalację przeciwpożarową, ale także zapewnia konserwacje i przeglądy techniczne zamontowanych urządzeń. 

Serwis instalacji przeciwpożarowej Tarnów

Oferujemy przeglądy okresowe instalacji PPOŻ w budynkach oraz usuwanie usterek i awarii, które powstały w trakcie użytkowania systemu. Zapewniamy całodobową opiekę serwisową systemów sygnalizacji pożaru, wczesnej detekcji dymu lub gazu oraz innych urządzeń gaśniczych i  instalacji przeciwpożarowych.

Konserwacja i Przeglądy Techniczne

Nasza firma zapewnia wysoki standard usług zarówno z zakresu montażu, jak i konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowych. Dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem pracowników, którzy są w stanie poradzić sobie z każdym problemem. Prowadzimy dokumentację wykonanych prac oraz zapewniamy szybką reakcję na wezwanie.

Instalacje przeciwpożarowe Tarnów – Obszar naszego działania

Oferujemy montaż instalacji przeciwpożarowych w Tarnowie oraz okolicach. Obszarem naszego działania są objęte takie miasta jak Kraków, Rzeszów, Katowice, Sosnowiec, Wieliczka oraz Mielec. Zapewniamy także konserwację i przeglądy techniczne urządzeń oraz całej instalacji. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą celem ustalenia wszystkich szczegółów współpracy.

Serwis instalacji przeciwpożarowej